Bruk Ctrl og + eller Ctrl og - for å justere tekststørrelsen

Det er ikke vanskelig å se hvorfor den lange torskefisken har fått sitt navn. Det faste, hvite fiskekjøttet kan brukes i alle oppskrifter som har torsk som råvare.

Lange har fått sitt navn fordi den har en langstrakt kropp. Dette er en torskefisk som forekommer på 60 til 1000 meters dyp, men er vanligst på 300 til 400 meter. Den trives best i områder med steinbunn, og livnærer seg av andre fisker som torsk, flyndre og sild, samt hummer og sjøstjerne. I Norge er det mest lange mellom Stad og Vesterålen. Unge fisker holder seg i dype partier nærmest kysten. Herfra vandrer langene ut til gytefeltene i Nordsjøen og i området nord for de britiske øyer.

Fisket

Lange fiskes hovedsakelig med line eller garn langs eggakanten, men det blir også tatt en del på store dyp inne i fjordene. Lange fiskes hele året, også som bifangst ved annet fiske.

Næringsinnhold

Sjømat inneholder nesten alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger. Lange er spesielt rik på:

  • Protein, som bygger og vedlikeholder alle kroppens celler.
  • Vitamin D, som er nødvendig for å få den riktige kalsiumbalansen i kroppen og dermed bidrar til å vedlikeholde og styrke skjelettet.
  • Vitamin B12, som er viktig for at kroppen skal danne nye celler, blant annet røde blodceller. Vitamin B12 kan bidra til å forebygge anemi, blodmangel.
  • Selen, et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

Næringsinnhold i 100 g lange, rå (spiselig del)

Næringsstoffer:

Protein: 17,5 g

Fett: 0.,2 g

Mettede fettsyrer: 0 g

Transumettede fettsyrer: 0 g

Enumettede fettsyrer: 0 g

Flerumettede fettsyrer: 0.,1 g

Kolesterol: 46 mg

 

Karbohydrater, totalt: 0 g

Vitaminer:

Vitamin A: 2 RAEµg

Vitamin D: 3.,4 µg

Riboflavin: 0.,08 mg

Folat: 7 µg

Vitamin B12: 0.,5 µg

Mineraler:

Jern: 0.,2 mg

Selen: 30 µg

Område

På kontinentalsokkelen og i fjorder fra Biscayabukten til Island, i Skagerrak, Kattegat og den sørvestlige delen av Barentshavet.

Maksimal størrelse

Opp til 2 meter og 40 kg

Alternative navn

Latin: Molva molva
Engelsk: Ling
Fransk: Lingue
Tysk: Leng