Bruk Ctrl og + eller Ctrl og - for å justere tekststørrelsen

Få fisker er så anvendelige som laks. Den egner seg like godt rå i sushi som ovnsbakt i form. Sterk salsa eller mild rømme, begge smaker er godt følge til laksen.

Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Etter to til fem år i elven gjennomgår lakseyngelen en forandring som gjør den i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering. Når lakseyngelen er blitt smolt, forlater den elven og drar ut i havet. Etter to til fire år i havet, blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen tilbake til elven den kom fra.

Oppdrett

Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere. Norge har imidlertid vært en pioner i utviklingen av lakseoppdrett, og har siden gjennombruddet for sjøbasert oppdrett på 1970-tallet beholdt sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks.

Næringsinnhold

Sjømat inneholder nesten alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger. Laks er spesielt rik på:

  • Protein, som bygger og vedlikeholder alle kroppens celler.
  • Marine omega 3-fettsyrer, som forebygger og bremser utviklingen av hjerte- og karsyksdommer og er blant de sentrale byggesteinene i hjernen.
  • Vitamin D, som er nødvendig for å få den riktige kalsiumbalansen i kroppen og dermed bidrar til å vedlikeholde og styrke skjelettet.
  • Selen, et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

Næringsinnhold i 100 g oppdrettslaks, rå (spiselig del)

Energiinnhold: 932 kJ eller 224 kcal

 

Næringsstoffer:

Protein: 20 g

Fett: 16 g

Mettede fettsyrer: 3 g

Transumettede fettsyrer: 0 g

Enumettede fettsyrer: 5.9 g

Flerumettede fettsyrer: 5 g

Kolesterol: 80 mg

Karbohydrater, totalt: 0 g

Vitaminer:

Vitamin A: 26 µg

Vitamin D: 10 µg

Riboflavin: 0.11 mg

Folat: 7 µg

Vitamin B12: 3.5 µg

Mineraler:

Jern: 0.3 mg

Selen: 30 µg

Område

Laks oppholder seg i merder i havet langs norskekysten

Maksimal størrelse

3-6 kg

Alternative navn

Latin: Salmo salar
Engelsk: Atlantic salmon
Fransk: Saumon atlantique
Tysk: Lachs